Delovna oblačila so namenjena varovanju zdravja in življenja

Delovna oblačila so namenjena varovanju zdravja in življenja

Ohranjanje visoke varnosti pri kateremkoli fizičnem opravilu je izredno pomembno. Delavci na cesti, na gradbiščih, v tovarni in drugje potrebujejo primerna delovna oblačila, ki varujejo zdravje. To velja neglede na sezono, trenutno vreme ali druge naravne pogoje. Ker morajo biti ljudje v bolj in manj nevarnih okoljih vidni, morajo nositi odsevne jopiče, hlače, čelade in podobno. Obenem pa morajo imeti zaščito pred mrzlim vetrom, močnim soncem, kemikalijami v tovarnah, pri uporabi različnih orodij  in drugimi nevarnostmi oziroma v različnih situacijah.

Delovna oblačila na gradbiščih

Gradbišča spadajo pod nekatera izmed najbolj nevarnih okolij, kjer se lahko človek nahaja. Seveda je veliko odvisno, kakšno je gradbišče in kako obsežno je. V vsakem primeru je ključno, da nosimo delovna oblačila, če se tam nahajamo. Narejena so tako, da izboljšajo vidljivost posameznika z odsevnimi barvami. Varnostni barvi so pogosto oranžna in rumena. Z visoko odsevnostjo preprečujejo nesreče z vozili in drugimi stroji, kot tudi omogočajo višjo učinkovitost pri delu.

Tehnologija delovnih oblačil je v zadnjih letih močno napredovala. Za delo v zelo mrzlih okoljih so jopiči, hlače, čevlji in rokavice narejeni tako, da ohranjajo toploto posameznika, ki jih nosi. Pri delu v bolj ekstremnih temperaturah pa omogočajo koži, da diha in pomagajo pri kroženju zraka okoli telesa.

Delo v tovarni je pogosto nevarno

Vsako delo je do določene mere nevarno. Temu se ne da izogniti. Lahko pa uberemo številne ukrepe, ki znižajo ali do velike mere izničijo tveganje. Z uporabno delovnih oblačil v tovarni in drugih nevarnih okoljih močno povečamo varnost ter znižamo možnost nastanka številnih nesreč.

V tovarnah so pogosto pristni tudi številni drugi elementi, ki predstavljajo tveganje. To so lahko jedke snovi ali drugače povedano kisline. Tudi visoke temperature, težki predmeti, delovna vozila in podobno so samo nekateri dejavniki, ki so nevarni za človekovo zdravje v tovarnah. Z uporabo primernih delovnih oblačil se zaščitimo pred pričakovanimi in tudi nepričakovanimi nevarnostmi, kar je velika prednost.

Različne vrste delovnih oblačil

Vsako delovno mesto ima prisotne številne nevarnosti proti katerim moramo zavarovati svoje delavce oziroma osebje. To je tudi razlog, da poznamo oziroma kategoriziramo delovna oblačila glede na svoj namen. Tako poznamo:

Delovne obleke

To so delovne obleke, ki so narejene za zaščito večjega dela ali celega telesa. Nudijo zaščito pred jedkimi snovmi, vročino, mrazom, fizičnimi udarci in drugimi silami. Njihov namen je, da preprečujejo nevarnim elementom, da bi prišli v stik s telesom nositelja.

Visoko vidna oblačila

  • Številna okolja predstavljajo visoko nevarnost, zaradi slabe vidljivosti.
  • To so cestišča, gradbišča, rudniki in podobno.
  • V naštetih in drugih primerih je ključno, da visoko vidna delovna oblačila ohranjajo visoko vidljivost posameznika v vseh vremenskih in drugih pogojih.

Oblačila odporna na ogenj

Ljudje, ki redno delajo z nevarnimi in vnetljivimi snovmi potrebujejo delovna oblačila odporna na ogenj. To velja za električarje ali drugo osebje, ki neposredno deluje v sklopu vnetljivih naprav, snovi ali drugih elementov.

5 ključnih stvari, ki jih morate vedeti o delovnih oblačilih, ki so odporna na ogenj

Poznamo pa tudi delovna oblačila za medicinsko uporabo in uniforme za restavracije. Na splošno je ključnega pomena, da vedno nosimo opremo, ki nas zaščiti pred nevarnostmi na kraju, kjer opravljamo svoje dolžnosti. Skrb za zdravje delavcev pa je vedno ključnega pomena, saj tako omogočamo bolj varno in učinkovito okolje za delo.

Podobne objave:

admin

Related Posts

Read also x