Učenje latinščine

Latinščina velja za mrtev jezik, kar pa pomeni le, da se ne uporablja več v vsakdanjem sporazumevanju. Še vedno pa je ta jezik zelo prisoten na različnih področjih, kjer znanje latinščine predstavlja dobrodošlo prednost. Pri učenju tujih jezikov torej latinščino obravnavamo tako kot ostale tuje jezike.

Latinščina je v kontekstu učenja tujih jezikov predstavljena kot obveznost ali kot zanimivost. V šolah se le redko poučuje, tudi kot izbirni predmet je prisotna le izjemoma. Je pa latinščina obvezni predmet v programu klasične gimnazije, tako da se nekateri dijaki vseeno dobro spoznajo z njo med štiriletnim šolanjem. V tem primeru je latinščina obveznost, kot tudi v nekaterih smereh študija. Sicer pa je učenje latinščine tudi zanimivo in vsaj občasno uporabno za vse, ne le za dijake klasičnih gimnazij in študente z latinščino na predmetniku.

Uporabnost latinščine je danes izrazita na različnih strokovnih področjih. Posebej seveda na tistih, ki se neposredno ukvarjajo s kulturami, ki so jezik uporabljale. Nepogrešljiva je pri arheologiji in zgodovini, pa tudi pri preučevanju književnosti ali umetnosti nasploh. Ni pa se treba vračati v zgodovino, da bi naleteli na stik z latinščino – ta še živi na področjih, kot so teologija, medicina in pravo.

Kot to velja za učenje tujih jezikov nasploh, se tudi latinščina poučuje na različne načine in v različnih okoljih. Omenili smo že, da je latinščina predmet v nekaterih šolah in fakultetah, poleg tega pa obstajajo tudi tečaji latinščine, namenjeni splošni javnosti, in različna izobraževanja, ki ciljajo predvsem na tiste, ki se z latinščino srečujejo znotraj svoje stroke.

Podobne objave:

admin

Related Posts

Read also x